MERNI ALAT

POMIČNA MERILA (ŠUBLERI)

Obična, digitalna i pomična merila sa satom.


MERNE TRAKE

Dvometar, trometar, petometar.


SUBITORI

Merni alat za unutrašnje merenje.


MERNI SATOVI

Merni alat za merenje odstupanja na mašinama.


DUBINOMERI

Merni alat za merenje dubine.


ŠABLONI

Merni alat za merenje navoja, radijusa i zazora.


MIKROMETRI