ALATI ZA OBRADU METALA

BURGIJE

Burgije svih tipova sa konusnom i cilindričnom drškom od HSS i HSS.E materijala.


ZABUŠIVAČI

Zabušivači sa uglom vrha 60°, 60°/120° i „R“ oblika od HSS i HSS.E materijala.


RAZVRTAČI

Ručni, mašinski, čeoni nasadni razvrtači kao i štelujući po prečniku sa izmenljivim noževima različitih tolerancija.


PROŠIRIVAČI

Ručni i mašinski razvrtači različitih tolerancija.


UPUŠTAČI

Za upuštanje otvora sa konusnom i cilindričnom drškom i određenim uglom upuštanja.


GLODALA

Vretenasta dvopera, višepera, kukuruzna, „T“ glodala i glodala sa konusnim reznim delom, sa cilindričnom i konusnom drškom različitih dimenzija čeona nasadna glodala različitih dimenzija koturasta/pločasta glodala sa pravim i kosim zubima različitih dimenzija pločasta glodala za izradu spoljnjeg i unutrašnjeg radijusa različitih dimenzija pločasta, koturasta i odvalna glodala odgovarajućeg modula za izradu svih vrsta lančanika i zupčanika glodala i glodačke glave sa lemljenim pločicama od tvrdog metala, sa cilindričnom i konusnom drškom, dvopera i višepera, kvaliteta za obradu čelika, gusa i prohrona.


NAREZNICE

Za izradu standardnog, finog i specijalnog spoljnjeg milimetarskog, colovnog i trapeznog navoja različitih dimenzija.


UREZNICI

Ručni ureznici za izradu standardnog, finog i specijalnog unutrašnjeg milimetarskog, colovnog i trapeznog navoja različitih dimenzija od HSS materijala. Mašinski ureznici za izradu navrtki, za izradu standardnog, finog i specijalnog unutrašnjeg milimetarskog, colovnog i trapeznog navoja različitih dimenzija za prolazne i slepe rupe sa pravim i spiralnim žljebovima od HSS i HSS.E materijala.


KONTROLNICI

Čepovi i prsteni za kontrolu unutrašnjih i spoljnih glatkih i navojnih površina određenih tolerancija i dimenzija sa priloženim atestom.


STIRIJE

Od HSS.E materijala okruglog, pravouglog, trapeznog (za odsecanje) i kvadratnog oblika različitih dimenzija, kao i izrada specijalnih profila na zahtev.


TESTERE

Ramske i kružne testere različitih dimenzija sa određenim brojem zuba, kao i testerasta glodala za rasecanje različitih dimenzija od HSS.E materijala sa sitnim i krupnim zubima.


NOŽEVI

Noževi svih dimenzija i kvaliteta za obradu čelika, gusa i prohrona sa lemljenim pločicama od tvrdog metala za uzdužno i čeono struganje, za odsecanje, za unutršnje struganje, za izradu spoljnjih i unutršnjih kanala, za spoljni i unutršnji navoj.


PLOČICE

Od tvrdog metala za struganje, glodanje, odsecanje, ukopavanje kanala i izradu navoja određenog oblika, kvaliteta i dimenzija za obradu čelika, gusa i prohrona.


DRŽAČI IZMENLJIVIH PLOČA

Za uzdužno i čeono struganje, za odsecanje, za unutršnje struganje, za izradu spoljnjih i unutršnjih kanala, za spoljni i unutršnji navoj, kao i rezervni delovi za držače pločica (podloške, ključevi, šape, poluge).


GLODAČKE GLAVE I GLODALA SA IZMENLJIVIM PLOČICAMA

Različite vrste i različitih dimenzija glodačkih glava i glodala sa izmenljivim pločicama od tvrdog metala.


TOCILA

Tocila različitih kvaliteta i dimenzija za unutrašnje i spoljno brušenje, za oštrenje svih vrsta alata, brusne ploče za sečenje i brušenje, kao i šmirgle na platnu i papiru razlitih granulacija.


DIJAMANTSKI ALATI

Tocila različitih dimenzija i kvaliteta za oštrenje, brušenje i dijamantski poravnjivači za poravnavanje brusnih tocila.